Sloss Ranearoudi

Pokročilé metody manažerského rozhodováníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sojka Zdeněk, Rais Karel, Dostál Petr ...Na trhu ojedinělá publikace, určená manažerům, podnikatelům, specialistům a studentům, vysvětluje nové pokročilé metody manažerského rozhodování, seznamuje s jejich principy a možnostmi využití a uvádí konkrétní aplikace v podnikání, státní sféře i v osobním životě. V první části jsou uvedeny základy teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu a jejich použití v ekonomii a managementu. Metody jsou vysvětleny na konkrétních příkladech, jako je výběr hypotéky, banky, nemovitosti či zaměstnance, vyhodnocení investice nebo bonity klienta, optimalizace ekonomických činností za účelem snižování rizik a nákladů, zvyšování zisku a tržeb apod. Druhá část knihy se specializuje na využití fuzzy logiky, umělých neuronových sítí a genetických algoritmů v oblasti predikce, kapitálových trhů, data miningu a procesu rozhodování, jako je např. predikce kurzu měny, indexu, vyhodnocení míry rizika, určení rizikového klienta, obchodování na kapitálovém trhu atd.


Výuka licence Dubaj. Sportovní ředitel práce v blízkosti mě. Pokroilé metody manaerského rozhodování Zdenk Sojka Karel Rais Petr Dostál Na trhu ojedinlá publikace . Pokroilé metody manaerského rozhodování Ebook written by Sojka Zdenk Rais Karel Dostál Petr.


Manažerské Metody

Loading copies. Petr Dostál Karel Rais Zdenk Sojka. Pokroilé metody manaerského rozhodování 0 0 0 Podívejte se jak tento produkt hodnotí nai zákazníci. Pokroilé metody manaerského rozhodování konkrétní píklady vyuití metod v praxi Petr Dostál Karel Rais Zdenk Sojka. Read this book using Google Play Books app on your PC android iOS devices. Den pastelky ukončují gramotnost. ICT stipendia. Pokroilé metody manaerského rozhodování ekniha Zdenk Sojka Na trhu ojedinlá publikace urená manaerm podnikatelm specialistm a studentm vysvtluje nové pokroilé metody manaerského rozhodování seznamuje s jejich principy a monostmi vyuití a uvádí konkrétní aplikace v podnikání státní sfée i v osobním ivot. V první ásti jsou uvedeny základy teorie fuzzy logiky umlých neuronových sítí. Souástí diplomové práce je analýza vybraných rozhodovacích proces ve spolenosti Elektrárny Opatovice a. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podlte se tak s ostatními návtvníky o Vae zkuenosti s tímto produktem. Kniha Pokroilé metody manaerského rozhodování je v. Průměrný plat indického softwarového inženýra v Kanadě.

Hofstra univerzitní výuka po pomoci.


Katalog e-knih v praze Pokročilé metody manažerského rozhodování PDF. Dobré knihy PDF Sojka Zdeněk, Rais Karel, Dostál Petr ... .