Sloss Ranearoudi

Moderní metody řízení nákladůPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Popesko Boris, Papadaki ŠárkaKniha zkušených autorů je ojedinělá tím, že představuje moderní a alternativní metody řízení nákladů, které nejsou v tuzemsku příliš známé. Přináší přehled metod nákladového řízení, který reflektuje světové trendy v manažerském účetnictví, jeho struktuře a názvosloví. Oproti prvnímu vydání je kniha výrazně přepracována s cílem přinést čtenářům ještě více užitečných a praktických informací. Je doplněna o nové příklady, obrázky a případové studie. Dále je rozšířena o nové metody řízení nákladů, jako jsou Time-Driven Activity-Based Costing, průtokové účetnictví a metoda standardních nákladů. Nákladové kalkulace jsou nově klasifikovány podle aktuálních trendů ve světě a je kladen důraz na klasifikaci kalkulací v hromadné a zakázkové výrobě. Celkově přepracovány jsou kapitoly věnující se rozpočetnictví a plánování a nově je zpracována kapitola s vazbami na řízení výkonnosti a rozpočetnictví založeném na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI).


Pošťák chrome p. Moderní metody ízení náklad jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad a jejich sníení by Popesko Boris 1978 Published 2009 Nákladový controlling prípadové túdie by Foltínová Albeta 1948 Published 2012. Kniha zkuených autor je ojedinlá tím e pedstavuje moderní a alternativní metody ízení náklad . Kniha Moderní metody ízení náklad Popesko Boris Papadaki árka rýchle dodanie kniky a nízku cenu so zavou .


Papadaki Utb

EBay knihy ve španělštině. ízením náklad se zabývá nákladové a manaerské úetnictví díky nmu má firma detailní pehled o jednotlivých druzích náklad. Nakupujte u vaeho knihkupce s tradicí. Pináí pehled metod nákladového ízení který reflektuje svtové trendy v manaerském úetnictví jeho. V knize jsou piblíeny jak tradiní koncepty pirákových kalkulací pouívající reijní piráky a sazby kalkulace krycího píspvku tak také metoda ActivityBased Costing ve vech svých souvislostech. Kirsty Partridge tutoriály. MODERNÍ METODY ÍZENÍ NÁKLAD. Moderní metody ízení náklad jak dosáhnout efektivního vynakládání náklad a jejich sníení by Popesko Boris 1978 Published 2009 Nákladový controlling prípadové túdie by Foltínová Albeta 1948 Published 2012 . ízení náklad ovlivuje i strategii ízení firmy která se uplatuje v konkurenním boji. Pes 17 000 eknih tenáské recenze Slevy na bestsellery 25 . Nejlepší univerzity pro anglickou literaturu. Práv tených 1x Knihotéce 1x Chci si koupit 1x Nápovda. Vedoucí pracovníci firem podnikoví ekonomové a. Potebujete mít pehled o monostech optimalizace výrobních náklad? Zajímají Vás monosti vyuití controllingového systému k ízení náklad? Chcete poodkrýt moderní pístup k ízení náklad a potenciálu nákladových úspor? Kurz poádá Studio W Praha. 14 Moderní metody ízení náklad. Hledáte Moderní metody ízení náklad? HLEDEJCENY.cz nabízí Moderní metody ízení náklad od 210 K. Alternativy k Moderní metody ízení náklad Porovnat s Moderní metody ízení náklad Vnitní svt vítz. Moderní metody ízení náklad. ízení náklad anglicky Cost Management zahrnuje vechny innosti ve firm které smují k zlepování efektivnosti a výkonnosti firemních proces a firmy jako celku. Vechny informace o produktu Kniha Moderní metody ízení náklad Popesko Boris Papadaki árka porovnání cen z . Stojí za to služby kariéry Google.

Executive Education FIU.


Knihy a studie ke stažení Moderní metody řízení nákladů PDF. Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Popesko Boris, Papadaki Šárka .