Sloss Ranearoudi

Finanční analýza – 5. aktualizované vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Růčková PetraNaučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí této publikace praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikaci je možné použít jako základní studijní literaturu na středních a vysokých školách, ale je určena také pro širokou podnikatelskou veřejnost. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci.


9788024799315 9788024799308 . Univerzita Michigan Poplatky pro indické studenty. Finanní analýza 5. Kariéra zoologa.


Analýzi

Naute se jak pracovat se základními úetními výkazy rozvaha výkaz zisku a ztráty a cash flow pi zpracovávání finanní analýzy. Kupte eknihu Finanní analýza 5. Tom Clancy hry online. Finanní analýza 6. Komunikační výzkum UIUC. Tetí kompletn aktualizované vydání knihy zohleduje vechny zmny v oblasti úetnictví které od roku 2016 vstoupily v platnost. UEBK6L6232 Read and Download Rková Petras book Finanní analýza 5. aktualizované vydán í Petra Rková mkká vazba 268 K 299 K Uetíte 31 K Do koíku. Elektronická kniha Finanní analýza 5. aktualizované vydání metody ukazatele vyuití v praxi Rková Petra Finanní analýza Komplexní prvodce s píklady 3. Osvojte si metody. Pane, jsem k dispozici vám Písmo. Edice Finanní ízení Doc. GSEB 12. výsledek 2019 Umění.

Rhodos stipendium CV.


Vědecká knihovna Finanční analýza – 5. aktualizované vydání PDF. Levné knihy Růčková Petra .

Finančná Analýza Podniku Analýza Knihy Ukazatele Zadluženosti Financni Analyza Ukazatele Aktivity Psč Karviná Vydání Finanční Analýza Analyza