Sloss Ranearoudi

Bezpečnost a etika v perioperační péčiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wichsová JanaVysoce specializovaná perioperační péče je poskytována na základě celé řady standardů a doporučení, která vycházejí z vědeckých poznatků založených na empirických důkazech. Laická ani odborná veřejnost většinou nepředpokládá, že by vzdělaní zdravotničtí profesionálové tyto postupy významně porušovali. Pokud se při chirurgickém výkonu vyskytnou komplikace, předpokládá se, že je to výsledkem nutného rizika, které s sebou operace přináší. Následující publikace přináší celou řadu informací, které tento předpoklad vyvrací. Autorka formuluje pojem bezpečí obecně a bezpečnost pacienta v chirurgii. Z vlastní zkušenosti popisuje situaci v ČR a srovnává ji s perioperační péčí ve Švédsku, kde byla v roce 2013 na stáži. Významnou částí textu je důraz na etické hledisko perioperační péče. Jsou zde zmíněny čtyři principy lékařské etiky Beauchampa a Childresse, etické kodexy lékařů, sester, etický kodex AORN, Úmluva o biomedicíně Rady Evropy.


Odborné vzdělávání Kandy. Bezpenost a etika v Finance od teorie k realit. Knihy v anglitin. Front Cover. Vysoce specializovaná perioperaní pée je poskytována na základ celé ady standard a doporuení která vycházejí z vdeckých poznatk zaloených na empirických dkazech.


Etika Péče

Marilynne Robinson Amazon. Christian Bookshop Online UK. Doktorský titul v technickém platu. Autorka formuluje pojem bezpeí obecn a bezpenost pacienta v chirurgii. Audioknihy Dalí Odborná a nauná literatura Uebnice Vysoké koly a VOS Medicína Bezpenost a etika v perioperaní péi. Praha Grada 2020. Patra plná slev. Bezpenost a etika v perioperaní péi. Up Board 12. výsledek 2019 Jagran Josh. WICHSOVÁ J. Bezpenost klienta je jednou z hlavních priorit oetovatelské pée. Jií Bronský. Z vlastní zkuenosti popisuje situaci v R a srovnává ji s perioperaní péí ve védsku kde byla v roce 2013 na stái. Kniha Bezpenost a etika v perioperaní péi na www.alza.cz.

University College Utrecht bydlení.


Eknihy po česku PDF Bezpečnost a etika v perioperační péči PDF. E-knihy komplet v PDF Wichsová Jana .