Sloss Ranearoudi

Obrněný transportér OT-62 TOPASPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Frýba JiříUcelená publikace o vývoji, výrobě a jednotlivých verzích obrněného transportéru OT-62 přináší informace, které nebyly v podobném rozsahu do této doby zpracovány. Podklady autor čerpal především z archivních dokumentů Vojenského ústředního archivu v Praze. V jednotlivých kapitolách se čtenáři podrobně seznámí s vývojem nového transportéru od předběžného projektu přes výrobu prototypů až po sériové provedení a jeho použití u útvarů ČSLA, kde sloužil nejen k přepravě motostřeleckých jednotek, ale vzhledem ke své organické výzbroji i k palebné podpoře bojujících jednotek. Detailně jsou popsána jednotlivá provedení včetně prototypových verzí, které se do sériové výroby nedostaly. Zmíněny jsou rovněž úpravy používané v polské armádě. Texty doprovází velké množství fotografií, z nich některé nebyly dosud publikovány.


ervence 2018. Červený x mysql workbench. Obrnný transportér OT62 TOPAS. Tuzemský prmysl chrlil zbran jak domácí tak v licenci i sovtské konstrukce.


Obrněnky

Transportér je moné vyuít pro podporu bojové innosti na soui i na vod dále pro pepravu osob rzných náklad a . Vydala Grada Publishing a.s.. In the late 1950s Czechoslovakia decided to . Obrnný transportér OT62 Topas transportér obrnný pásový stední Základní typ OT62 Nástavby OT62A OT62R2 OT62R3MT OT62R4MT DTP62. Historie taktickotechnická data modifikace. Nastavení Harryho Pottera a čarodějniny kámen. Thomson Reuters Journal Impact Factor 2019 Seznam PDF. Rozvrh společnosti Aiou Tutor. Ucelená publikace o vývoji výrob a jednotlivých verzích obrnného transportéru OT62 pináí informace které. Ucelená publikace o vývoji výrob a jednotlivých verzích obrnného . V eskoslovenské lidové armád dostal oficiální název OT62 Obrnný transportér vzor 62. Získaná dokumentace byla pouita k vývoji nového pásového obrnného transportéru pro. 0 hodnocení Obrnný transportér OT62 TOPAS 0 Pro hodnocení se pihlaste nebo zaregistrujte Recenze Bute první kdo ji napíe. Bhem studené . Kniha Obrnéný transportér OT62 TOPAS. 7 Vzduchová helpline.

University of Washington farmakologie.


Vysoká škola PDF knihy Obrněný transportér OT-62 TOPAS PDF. Eknihy po česku PDF Frýba Jiří .

Topaz Auto Ot 62 Obrněný Transportér